تاریخچه چاپ تخته شاسی و چاپ عکس روی شاسی کلاً چوب ماده ایِ که مدام به خاطر خصوصیت هایی که داره مورد دقت و به کار گیری قرار میگیره زیرا خب سبکِ , مقاومِ , شیکِ و راحت صورت میگیره و . . . به خاطر همین مشخصات نیز...